PLANOWANY KONKURS

W najbliższym czasie planowany jest ogólnopolski konkurs związany z otrzymaniem dofinansowania w postaci bonu na cyfryzację, które obejmie przedsiębiorstwa z sektora MŚP (preferowane w ocenie wybrane branże, które szczególnie ucierpiały przez pandemię).

Dofinansowanie przeznaczone jest na wprowadzenie innowacji nowego lub znacząco ulepszonego procesu lub dodatkowo produktu wprowadzanego na rynek poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Dzięki wprowadzeniu technologii cyfrowych dokonana zostanie zmiana sposobu działania przedsiębiorcy lub dodatkowo zmiana produktów. 

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z wdrożeniem rozwiązań cyfryzacyjnych w firmie (np. zakup sprzętu, oprogramowania lub licencji, nabycie specjalistycznych usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania itp.)

Pula środków w ramach działania to około 100 mln złotych.

Obecnie konkurs jest w opracowaniu. Instytucja finansująca zastrzega, iż ostateczne założenia mogą ulec zmianie. 

Nabór zaplanowano na II/III kwartał 2021r. 

Dofinansowanie najprawdopodobniej wyniesie 85% wartości inwestycji (wkład własny 15%) i będzie udzielane poprzez pomoc de minimis.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie w ramach tego działania zapraszamy do kontaktu.