O FIRMIE

Jesteśmy nowoczesną i dynamicznie rozwijającą się firmą oferującą usługi w zakresie doradztwa związanego z pozyskiwaniem dotacji z funduszy Krajowych oraz funduszy Unii Europejskiej.
Naszą ofertę kierujemy do przedsiębiorstw oraz osób fizycznych zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na realizację projektów oraz kompleksowych działań:

  • inwestycyjnych związanych m.in. z wdrażaniem innowacji, prac B+R, internacjonalizacją przedsiębiorstw, start-upów
  • w ramach wojewódzkich regionalnych programów operacyjnych dla przedsiębiorstw, które chcą realizować działania prospołeczne dofinansowane ze środków UE,
  • założenia własnej działalności gospodarczej również w ramach działalności rolniczej
  • wspierających uzyskanie pomocy finansowej związanej z COVID-19

Istotnym czynnikiem wyróżniającym Naszą firmę jest podejście projakościowe, które pozwala na realizację zadań w sposób kompleksowy przy zachowaniu wysokiego poziomu jakości świadczonych usług.

Aktualności

PLANOWANY KONKURS

W najbliższym czasie planowany jest ogólnopolski konkurs związany z otrzymaniem dofinansowania w postaci bonu na cyfryzację, które obejmie przedsiębiorstwa z sektora MŚP (preferowane w ocenie wybrane branże, które szczególnie ucierpiały przez pandemię).

Dofinansowanie przeznaczone jest na wprowadzenie innowacji nowego lub znacząco ulepszonego procesu lub dodatkowo produktu wprowadzanego na rynek poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Dzięki wprowadzeniu technologii cyfrowych dokonana zostanie zmiana sposobu działania przedsiębiorcy lub dodatkowo zmiana produktów. 

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z wdrożeniem rozwiązań cyfryzacyjnych w firmie (np. zakup sprzętu, oprogramowania lub licencji, nabycie specjalistycznych usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania itp.)

Pula środków w ramach działania to około 100 mln złotych.

Obecnie konkurs jest w opracowaniu. Instytucja finansująca zastrzega, iż ostateczne założenia mogą ulec zmianie. 

Nabór zaplanowano na II/III kwartał 2021r. 

Dofinansowanie najprawdopodobniej wyniesie 85% wartości inwestycji (wkład własny 15%) i będzie udzielane poprzez pomoc de minimis.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie w ramach tego działania zapraszamy do kontaktu.