DOFINANSOWANIE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – ROLNICY

Na listopad 2021r. zaplanowane jest wsparcie związane z otrzymaniem dofinansowania na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. 

Pomoc przyznaje się rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Maksymalna kwota dofinansowanie to 250 000,00 zł.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej w tym 70% kosztów można przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe.

Obecnie konkurs jest w opracowaniu. 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie w ramach tego działania zapraszamy do kontaktu.