ROLNICY – DOFINANSOWANIE NA POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Na styczeń 2022r. zaplanowane jest wsparcie dla rolników związane z otrzymaniem dofinansowania na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. 

Maksymalna kwota dofinansowanie to 250 000,00 zł.

Warunki:

  • ubezpieczenie w KRUS (jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik) w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy
  • zamieszkanie na terenie gminy wiejskiej lub miejscowości do 5 tys. mieszkańców
  • nie otrzymano pomocy w ramach innych programów PROW 2014-2020 („Restrukturyzacja małych gospodarstw”; „Premia dla młodych rolników”)
  • numer identyfikacyjny w ARiMR

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej w tym inwestycje w środki trwałe: środki transportu, maszyny i urządzenia, inwestycje budowlane, grunty i budynki, wyposażenie oraz maksymalnie 30% dotacji może posłużyć na obsługę firmy czyli koszty tj. składki ubezpieczeniowe, księgowość, szkolenia i itp.

Dofinansowanie wypłacane jest w dwóch ratach:

  1. 80% premii – po założeniu działalności (na zasadzie zaliczkowania)
  2. 20% premii – po zrealizowaniu biznesplanu maksymalnie do 2 lat od wypłaty I raty (na zasadzie refundacji)

Działalność należy wykonywać nieprzerwanie 5 lat od wypłaty I raty)

Obecnie konkurs jest w opracowaniu. 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie w ramach tego działania zapraszamy do kontaktu.