INNOWACJE W OBSZARZE WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH LUB MORSKICH

Do 31 marca 2022r. można składać wnioski w ramach konkursu „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth”.

Konkurs dedykowany jest przedsiębiorcom z sektora MŚP, które zamknęły przynajmniej 1 rok obrotowy i przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym, w okresie ostatnich 3 lat, ich przychody ze sprzedaży towarów i usług nie były niższe niż 20 tys. euro.

Celem konkursu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia poprzez działania prowadzące do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które rozwiną działalność gospodarczą przedsiębiorcy, w tym wzrost przychodów, zysku lub zatrudnienia. Projekty w ramach tego schematu mogą jednocześnie przyczyniać się do ograniczenia zanieczyszczenia wód i ich otoczenia.

Maksymalna wartość dofinansowania to 2 mln euro, natomiast wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu.

Wkład własny to co najmniej 20% całkowitego kosztu projektu.

Minimalny poziom dofinansowania 200 tysięcy euro.

Pula środków w ramach konkursu to 9,35 mln euro. 

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć przede wszystkim na:

 1. inwestycyjne (m.in. w portach morskich lub śródlądowych):
  1. maszyny i urządzenia
  1. roboty budowlane
  1. wartości niematerialne i prawne
  1. dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska
 1. eksperymentalne prace rozwojowe
 2. usługi doradcze

Partnerstwo z podmiotami z Norwegii – państwa-darczyńcy – jest bardzo ważnym elementem Programu. Wszystkie projekty partnerskie będą premiowane dodatkowymi punktami podczas oceny wniosków o udzielenie grantu.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie w ramach tego działania zapraszamy do kontaktu.