INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW z sektora MŚP

W najbliższym czasie planowany jest konkurs związany z otrzymaniem dofinansowania związany z INTERNACJONALIZACJĄ PRZEDSIĘBIORSTW z sektora MŚP, którego celem jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Nabór planowany jest od 5 maja 2022r. do 29 czerwca 2022r.

Dofinansowanie ma na celu wsparcie przedsiębiorcy w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.  

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na pokrycie kosztów:

  • usług doradczych, związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
  • usług związanych bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów
  • udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
  • nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Dofinansowanie maksymalnie wynosi 900 000 zł i stanowi 85% wartości inwestycji (wkład własny 15%). Jeśli jesteście Państwo zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie w ramach tego działania zapraszamy do kontaktu.