INWESTYCJE W OŚWIACIE

Ruszył program związany z dotacjami na realizację inwestycji w szkołach i placówkach niesamorządowych.

Nabór trwa do 31 października 2022r lub do wyczerpania alokacji.

Celem dotacji jest wsparcie w dostosowaniu infrastruktury oświatowej do potrzeb procesu kształcenia.

Wartość alokacji 100 milionów PLN.

Kto może otrzymać dotację:

Podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych tj. niepubliczne szkoły, placówki oraz przedszkola.

Na co można przeznaczyć dotację:

– inwestycja celowa (zakup nieruchomości, budowa, wyposażenie lub dostosowanie obiektu, niezbędnych dla rozwoju przedszkola, szkoły lub placówki)

– remont

Wkład własny nie jest wymagany.

Dotacja może być́ przekazywana jednorazowo albo w transzach, zgodnie z harmonogramem płatności na zasadzie zaliczek.