POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI
KONKURS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie najbardziej innowacyjnych wyrobów i technologii, które mają potencjał, aby zaistnieć na rynku krajowym i globalnym.

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:

  • produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki;
  • produkt przyszłości przedsiębiorcy;
  • wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy.

Najwyższa nagroda finansowa to 100 tyś zł.

Nabór prowadzony jest do 1 grudnia 2022 r.

Udział w Konkursie mogą wziąć:

  • instytucje szkolnictwa wyższego i nauki;
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski.

Do konkursu można zgłosić innowacyjne produkty (wyrób lub technologię):

  • doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (produkt niewdrożony) – wymagany poziom gotowości technologicznej TRL (Technology Readiness Level) co najmniej 6

LUB

  • wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed złożeniem wniosku konkursowego. 

Uczestnikowi muszą przysługiwać autorskie prawa majątkowe do zgłaszanego produktu.