KREDYT EKOLOGICZNY

Planowany nabór w I kwartał 2023 r.

Przewidywana pula środków to 460 milionów EURO.

Kredyt ekologiczny w rzeczywistości będzie dotacją, którą przedsiębiorca przeznaczy na spłatę części kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym w ramach składanego wniosku.

Celem konkursu jest umożliwienie przedsiębiorcom wykorzystania nowych technologii oraz zwiększenie możliwości w zakresie badań, wzrost konkurencyjności, ułatwienie transformacji przemysłowej oraz nakierowanie firm na tzw. „zielone technologie”.

Środki pozyskane przez firmę w formie dotacji na efektywność energetyczną powinny przełożyć się na większą energooszczędność produkcji w przedsiębiorstwie. Projekty mogą polegać na modernizacji posiadanej infrastruktury bądź inwestycji w instalację OZE (zakup lub modernizacja istniejącej).

O dofinansowanie mogą się starać podmioty spełniające warunki:

 • Mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (small mid-cap i mid-cap) zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski
 • przedsiębiorstwo, które planują budowę od podstaw lub rozbudowę istniejącej infrastruktury (linii technologicznych, budynków) oraz zakupu lub modernizacji instalacji OZE w celu znaczącej redukcji zużycia energii (np. elektrycznej, gazowej).

Środki można przeznaczyć na:

 • Roboty i materiały budowlane
 • Środki trwałe (w tym koszty ich transportu, montażu i uruchomienia)
 • Zakup, instalację i uruchomienie OZE
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych
 • Wydatki poniesione na usługi doradcze

Wysokość dotacji wyniesie maksymalnie 70% wartości kredytu i będzie zależna od wielkości firmy oraz lokalizacji inwestycji. W ramach programu dopuszczalna jest możliwość, że cała inwestycja jest finansowana z kredytu.

UWAGA:

 • Konieczne będzie przeprowadzenie audytów energetycznych, które uzasadnią realizację inwestycji. Warto więc już teraz nawiązać współpracę z profesjonalnym wykonawcą i zadbać, aby do czasu uruchomienia naboru cała niezbędna dokumentacja z audytu była już gotowa. Warto również zwrócić uwagę, że warunkiem dostępu w ramach planowanego naboru będzie uzyskanie oszczędności energii na poziomie co najmniej 30%.
 • Decyzja o finansowaniu projektu wymagać będzie w pierwszej kolejności pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy. W ten sposób kompetencje banków komercyjnych zostaną wykorzystane do potwierdzenia potencjału ekonomicznego i finansowej wykonalności analizowanych projektów inwestycyjnych. Warto z wyprzedzeniem dokonać niezbędnych analiz finansowych.

Przykłady inwestycji:

 • termomodernizacja budynków,
 • instalacje OZE,
 • energooszczędne procesy produkcyjne (wymiana lub modernizacja maszyn/urządzeń na efektywniejsze energetycznie),
 • zakup i instalacja systemów sterowania mających na celu obniżenie poboru energii,
 • modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia, oświetlenia, itp. pod kątem energooszczędności.