RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

Nabór trwa do 31.01.2023 r.

Samorządy mogą złożyć maksymalnie 10 wniosków w limicie dofinansowania nieprzekraczającym 3,5 mln zł dla każdego z nich.

Bezzwrotne dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków ma na celu odbudować blask zabytków w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne.  

O dofinansowanie mogą się starać Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Wysokość dofinansowania wynosi 98 proc., natomiast wkład własny samorządu to 2 proc wartości zadania inwestycyjnego.

Środki można przeznaczyć na:

  • prace konserwatorskie,
  • prace restauratorskie,
  • roboty budowlane
  • udzielenie dotacji osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.