Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – MŚP LUBELSKIE

Nabór do 12.06.2023 r.

Kwota dofinansowania to: 3 miliony zł

O dotację mogą się starać przedsiębiorstwa oraz partnerstwa:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • konsorcja przedsiębiorstw, przy czym liderem konsorcjum (partnerem wiodącym / wnioskodawcą) musi być przedsiębiorstwo z sektora MŚP;
 • konsorcja przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi, przy czym liderem konsorcjum (partnerem wiodącym/wnioskodawcą) musi być przedsiębiorstwo z sektora MŚP.

Poziom dofinansowania: 

Moduł B+R

Badania przemysłowe: mikro i małe przedsiębiorstwa 80%
                                   
średnie przedsiębiorstwa 75%

Eksperymentalne prace rozwojowe: mikro i małe przedsiębiorstwa 60%
                                                      
średnie przedsiębiorstwa 50%

Moduł wdrożeniowy:    mikro i małe przedsiębiorstwa 70%
                                            średnie przedsiębiorstwa 60%

Dotacje mogą otrzymać projekty polegające na opracowaniu nowych produktów, usług i procesów lub wprowadzeniu do nich „znaczących ulepszeń” (moduł badawczy: badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe) oraz wdrożeniu opracowanych wyników prac B+R do działalności gospodarczej (moduł wdrożeniowy)

Środki można przeznaczyć na:

Moduł badawczy:

 1. Personel projektu
 2. Usługi zewnętrzne – Ekspertyzy, analizy, badania i usługi doradcze
 3. Najem, dzierżawa i leasing aparatury naukowo-badawczej
 4. Najem i dzierżawa powierzchni laboratoryjnej z wyposażeniem
 5. Amortyzacja: nieruchomości, aparatury naukowo-badawczej, WNiP
 6. Dostawy (inne niż środki trwałe) – materiały, surowce, wyposażenie laboratorium, elementy budowy prototypów

Moduł wdrożeniowy:

 1. Koszty przedwdrożeniowe – usługi rzecznika patentowego, dodatkowych testów laboratoryjnych, tłumaczenia, certyfikacja.
 2. Nieruchomości
 3. Roboty budowlane
 4. Nowe lub używane środki trwałe
 5. WNiP