AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA W MŚP – Polska wschodnia

Nabór do 25.10.2023 r.

Minimalna kwota dofinansowania to 200 000 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania to 3 000 000 PLN

O dotację mogą się starać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej tj. na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko – mazurskiego lub mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński), co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Poziom dofinansowania do 85%.

Dotacja ma na celu transformację przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów.

Środki można przeznaczyć na:

  • Audyt technologiczny oraz opracowanie mapy drogowej transformacji przedsiębiorstwa w kierunku przemysłu 4.0 (jako refundacja poniesionych kosztów; przeprowadzenie audytu i opracowanie mapy następuje przed złożeniem wniosku o dofinansowanie)
  • działania inwestycyjne tj. zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania
  • wsparcie procesu instalacji i wdrożenia nabytych aktywów poprzez szkolenia i doradztwo