GRANTY DLA JST

W najbliższym czasie planowany jest konkurs związany z otrzymaniem dofinansowania w ramach realizacji celu: poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, …