RE-OPEN UK

Program Re_Open UK to odpowiedź na negatywne skutki gospodarcze, jakie BREXIT wywołał u przedsiębiorców działających na terytorium Polski.  Planowany nabór do 06.03.2023 r. Pula środków: ponad 115 milionów EURO. O …

KREDYT EKOLOGICZNY

Planowany nabór w I kwartał 2023 r. Przewidywana pula środków to 460 milionów EURO. Kredyt ekologiczny w rzeczywistości będzie dotacją, którą przedsiębiorca przeznaczy na spłatę części kredytu zaciągniętego w banku …

KREDYT TECHNOLOGICZNY

Planowany nabór w I kwartal 2023 r. Przewidywana pula środków to 152 miliony EURO. Kredyt technologiczny w rzeczywistości będzie dotacją, którą przedsiębiorca przeznaczy na spłatę części kredytu zaciągniętego w banku …