DOTACJE DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

Dotacja dla podmiotów zarejestrowanych w formie stowarzyszenia zwykłego, którego podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży lub podmiot zarejestrowany jako klub sportowy/uczniowski klub sportowy. Kwota …