TRANSFER TECHNOLOGII

Do 15 grudnia 2021r. (lub do wyczerpania alokacji) przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą złożyć wniosek o dofinansowanie dotyczący Transferu technologii w ramach tzw. Sieci Otwartych Innowacji. Dotacja dotyczy refinansowania zakupu …