Krajowy Plan Odbudowy – wsparcie rolników

Dotację udziela się na tworzenie lub modernizację: Miejsc przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z wyposażeniem stacjonarnych i ruchomych linii produkcyjnych, zakupem nowych maszyn …