Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – MŚP LUBELSKIE

Nabór do 12.06.2023 r. Kwota dofinansowania to: 3 miliony zł O dotację mogą się starać przedsiębiorstwa oraz partnerstwa: Poziom dofinansowania:  Moduł B+R Badania przemysłowe: mikro i małe przedsiębiorstwa 80%                                    średnie przedsiębiorstwa 75% …

Rozwój Małych Gospodarstw- ROLNICY

Nabór do 30.08.2023 r. Kwota dofinansowania to 100 lub 120 tysięcy PLN O dotację mogą się starać rolnicy prowadzący gospodarstwa o wielkości ekonomicznej poniżej 25 tys. Euro, który prowadzi na …

WZORNICTWO MŚP – POLSKA WSCHODNIA

Nabór do 29.08.2023 r. Pula środków w ramach naboru wynosi: 100 milionów PLN Minimalna kwota dofinansowania to 200 000 PLN Maksymalna kwota dofinansowania to 3 000 000 PLN O dotację mogą się …

DOSTĘPNOŚĆ – PODKARPACKIE

Nabór do 20.09.2023 r. Pula środków w ramach naboru wynosi: 46 813 000 PLN. Minimalna kwota dofinansowania to 300 000 Maksymalna kwota dofinansowania to 5 000 000 Wkład własny min. 15% Dotacje dotyczą inwestycji, …

DOFINANSOWANIE Z ZUS

Dofinansowanie dotyczy poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy. Nabór prowadzony w terminie od 17 …

ŚCIEŻKA SMART

O dofinansowanie mogą się starać mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski Rozpoczęcie naboru 21 lutego 2023 r. Przewidywana pula środków to 2,8 MILIARDA …

DOTACJE w programie „Energia dla wsi”

Dotację mogą otrzymać: Dotacje mogą zostać przeznaczone na:a) elektrownie wodne  b) instalacje wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej niż 1 …