ŚCIEŻKA SMART

O dofinansowanie mogą się starać mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski Rozpoczęcie naboru 21 lutego 2023 r. Przewidywana pula środków to 2,8 MILIARDA …

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

Nabór trwa do 31.01.2023 r. Samorządy mogą złożyć maksymalnie 10 wniosków w limicie dofinansowania nieprzekraczającym 3,5 mln zł dla każdego z nich. Bezzwrotne dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych …