• przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wsparcie podczas wszystkich etapów jego oceny w tym negocjacje z Instytucją dotującą oraz opracowanie odwołania / protestu dotyczącego oceny.
  • wsparcie podczas realizacji projektów unijnych
  • wsparcie podczas rozliczania wniosków o płatność
  • wsparcie podczas kontroli instytucji dotującej
  • wsparcie przy pozyskaniu preferencyjnych pożyczek dofinansowanych ze środków UE