• przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu programy krajowe i regionalne
  • wsparcie podmiotów w zakresie ustalenia ich wielkości tj. mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw
  • wsparcie w zakresie opracowania innowacji, realizacji działań badawczo-rozwojowych, zdobyciu patentów, pozyskaniu i wdrożeniu wyników badań
  • wsparcie podczas wszystkich etapów oceny wniosków, w tym negocjacje z Instytucją dotującą oraz opracowanie odwołań / protestów dotyczących oceny
  • wsparcie podczas realizacji oraz rozliczeń projektów unijnych
  • wsparcie podczas kontroli instytucji dotującej