Aktualności

INWESTYCJE W OŚWIACIE

Ruszył program związany z dotacjami na realizację inwestycji w szkołach i placówkach niesamorządowych. Nabór trwa do 31 października 2022r lub do wyczerpania alokacji. Celem dotacji jest wsparcie w dostosowaniu infrastruktury …

WDRAŻANIE INNOWACJI PRZEZ MŚP

Cel konkursu to sfinansowanie wytworzenia innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP działające w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych.   …

DOFINANSOWANIE Z ZUS

Dofinansowanie dotyczy poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy. Nabór prowadzony w terminie od 6 …

INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW z sektora MŚP

W najbliższym czasie planowany jest konkurs związany z otrzymaniem dofinansowania związany z INTERNACJONALIZACJĄ PRZEDSIĘBIORSTW z sektora MŚP, którego celem jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm …

GRANTY INSTYTUCJONALNE

Granty instytucjonalne to granty przeznaczone na realizację bieżących działań organizacji (w tym wsparcia rozwoju instytucjonalnego), wynikających z przedstawionej strategii/planu rozwoju organizacji zawierającego tabelę rezultatów oraz plan monitoringu i ewaluacji. Nabór …

GRANTY DLA JST

W najbliższym czasie planowany jest konkurs związany z otrzymaniem dofinansowania w ramach realizacji celu: poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, …