Aktualności

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

Nabór trwa do 31.01.2023 r. Samorządy mogą złożyć maksymalnie 10 wniosków w limicie dofinansowania nieprzekraczającym 3,5 mln zł dla każdego z nich. Bezzwrotne dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych …

RE-OPEN UK

Program Re_Open UK to odpowiedź na negatywne skutki gospodarcze, jakie BREXIT wywołał u przedsiębiorców działających na terytorium Polski.  Planowany nabór do 06.03.2023 r. Pula środków: ponad 115 milionów EURO. O …

KREDYT EKOLOGICZNY

Planowany nabór w I kwartał 2023 r. Przewidywana pula środków to 460 milionów EURO. Kredyt ekologiczny w rzeczywistości będzie dotacją, którą przedsiębiorca przeznaczy na spłatę części kredytu zaciągniętego w banku …

KREDYT TECHNOLOGICZNY

Planowany nabór w I kwartal 2023 r. Przewidywana pula środków to 152 miliony EURO. Kredyt technologiczny w rzeczywistości będzie dotacją, którą przedsiębiorca przeznaczy na spłatę części kredytu zaciągniętego w banku …

INNOWACJE CYFROWE

Rusza nabór wniosków, które obejmują prace badawczo rozwojowe (B+R) z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu oraz cyfrowych technologii kreacyjnych, mających na celu opracowanie, przetestowanie a także docelowo innowacji produktowej lub. procesowej. …

Krajowy Plan Odbudowy – wsparcie rolników

Dotację udziela się na tworzenie lub modernizację: Miejsc przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z wyposażeniem stacjonarnych i ruchomych linii produkcyjnych, zakupem nowych maszyn …

MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE

Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze związane z otwartymi danymi badawczymi i oprogramowaniem z perspektywy ich możliwego ponownego wykorzystania. Pula środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w …