Aktualności

START-UP

Od 04.01.2022r – 19.05.2022r. ruszył kolejny konkurs PARP związany z rozwojem start-upów w Polsce Wschodniej. Konkurs przeznaczony jest dla mikro i małych przedsiębiorstw. Maksymalne dofinansowanie wynosi 1 mln złotych. Wkład …

TRANSFER TECHNOLOGII

Do 15 grudnia 2021r. (lub do wyczerpania alokacji) przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą złożyć wniosek o dofinansowanie dotyczący Transferu technologii w ramach tzw. Sieci Otwartych Innowacji. Dotacja dotyczy refinansowania zakupu …

INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW z sektora MŚP

W najbliższym czasie planowany jest konkurs związany z otrzymaniem dofinansowania związany z INTERNACJONALIZACJĄ PRZEDSIĘBIORSTW z sektora MŚP, którego celem jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług …

PLANOWANY KONKURS

W najbliższym czasie planowany jest ogólnopolski konkurs związany z otrzymaniem dofinansowania w postaci bonu na cyfryzację, które obejmie przedsiębiorstwa z sektora MŚP (preferowane w ocenie wybrane branże, które szczególnie ucierpiały przez pandemię). …